Zajímavé odkazy

 

Jednotné přijímací zkoušky pro školní rok 2017/2018 z pohledu CERMATu.

Jednotná přijímací zkouška 2017

Jednotná přijímací zkouška (dále jen JP nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. Podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách budou stanoveny prováděcím předpisem.

Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

Základní principy jednotné zkoušky

• Jednotná zkouška je povinná pro maturitní obory bez talentové zkoušky, obory nástavbového studia a pro sportovní gymnázia.

• V souladu s § 60 odst. 6 školského zákona č. 561/2004 se jednotná zkouška netýká oborů přijímacího řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.

• Uchazeč o studium v maturitním oboru může podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné střední školy. (Formuláře tiskopisů přihlášek jsou ke stažení na www.msmt.cz nebo zde).

• V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.

• Uchazeč skládá jednotnou zkoušku formou didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura a předmětu matematika a její aplikace.
      o Varianty testů jsou různé pro čtyřleté obory vzdělání, pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia.

Pro představu o formální podobě didaktických testů a typech úloh se podívejte na testy z pokusných ověřování organizace přijímacího řízení 2015 a 2016, které naleznete v záložce Ověřování přijímacího řízení 2015 a 2016.

• Termíny konání jednotné zkoušky jsou stanoveny odlišně pro konání zkoušky do víceletých gymnázií a pro konání zkoušky do čtyřletých oborů vzdělávání.

• V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.

• Výsledek jednotné zkoušky má minimálně 60 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení.
      o Gymnázia se sportovní přípravou musí stanovit podíl jednotné zkoušky na celkovém hodnocení uchazeče na minimálně 40 %.
      o Střední škola může vedle jednotné zkoušky vypsat vlastní přijímací zkoušku.

Ke stažení:

 

Odkazy na testy z přijímacího řízení pro školní rok 2016/2016

https://www.cermat.cz/testy-radny-termin-2016-1404035337.html

 

 

Pilotní testy k přijímacímu řizení 2014/2015
 
 
Testy z ČJ. Testy jsou generovány z více než 1 000 úloh originálně vytvořených renomovanými pedagogy s praxí na základních i středních školách a v systému ověřování výsledků vzdělávání.
Používání testů pomůže: 

* upevnit znalosti a dovednosti žáků v pravopisu a dalších oblastech jazykového učiva
* zvládnout přechod žáků na střední školy
* připravit žáky k přijímacím zkouškám na střední školy
* šetřit čas učitelům

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:

https://www.msmt.cz/

PPP Frýdek-Místek, odloučené stanoviště, Třinec, kontaty:

https://www.pppfm.cz/kontakty.html

Ústav pro infomace ve vzdělávání - informace pro žáky a rodiče:

www.uiv.cz

Diskuzní prostor ke školské problematice:

www.ceskaskola.cz

Materiály pro studium i přípravu na přijímací zkoušky, organizace Národních srovnávacích zkoušek, tvůrce testu obecných studijních předpokladů.

www.scio.cz

Pedagogicko psychologická poradna Frýdek -Místek a odloučené pracovište Třinec. Oficiální stránky.

https://www.pppfm.cz/kde_nas_najdete.html