Web stránky - volba povolání

Užitečné webové stránky k tématu volby povolání:

www.gwo.cz průvodce světem povolání - audiovizuální nástroj napomájající volbě povolání dle zvolených kritérií, dotazník zájmů, dotazník dovedností

www.volbapovolani.cz - pomocník pro volbu povolání

www.povolaniprozivot.cz - iniciativa For Tech, jejímž cílem je zvýšit zájem žáků o technické obory

www.istp.cz - Informační systém typových pozic - infomace o světě práce, kartotéka typových pozic, Jobtip - zkus jinou profesi, databáze dalšího profesního vzdělávání, katalog pracovních míst

www.narodni-kvalifikace.cz - Národní soustava kvalifikací - podrobný popis poždavků na jednotlivé kvalifikace

www.nuov.cz - Národní ústav odborného vzdělávání-vzdělávácí programy, databáze škol a oborů, kariérové poradenství

www.edu.cz - Školský vzdělávací a informační portál

www.infoabsolvent.cz - Informační systém ISA, který nabízí pomoc při hledání vzdělávací a kariérové cesty. Nabídka škol a oborů vzdělávání, ale i profesionálně zpracované analýzy o potřebách trhu práce a ukázky reálných pracovních postředí, které mohou volbu studia usnadnit. Radu zde naleznou i ti, kdo mají vážné studijní problémy nebo komu dokonce hrozí odchod ze školy.

www.startnatrhprace.cz Informace, rady, odkazy pro úspěšný start na trh práce

 

 

 

Webové stránky s tématikou přijímacích zkoušek:

www.zkousky-nanecisto.cz - rady, informace, testy, přípravy k přijímacím zkouškám

www.doucovani.cz - individuální doučování

www.ewa.cz - cvičení a testy z jednotlivých vyučovacích předmětů

www.iq-metr.cz - testy pro změření inteligence v různých oblastech života