Kontakt

Výchovný poradce:

Mgr. Martina Giercuszkiewiczová

giercuszkiewiczova.bezructri@iskola.cz

tel: 558 993 012

Konzultační hodiny:

Čtvrtek (pro žáky) - 9:40-10:00

Čtvrtek (pro rodiče) - 14:00-14:30

Po-pá (pro pedagogy) 7:30-8:00

Kdykoliv dle tel. domluvy!!

 

Metodik prevence:

Mgr. Radka Hvozdovičová

Konzultační hodiny:

Středa (pro žáky) 9:40-10:00

Úterý 13:00-14:00

Po-Pá dle potřeby

hvozdovicova.bezructri@iskola.cz
NEBO PO TEL. DOMLUVĚ!

 

ZŠ PETRA BEZRUČE A MATEŘSKÁ ŠKOLA, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

BEZRUČOVA 418

TŘINEC

73961

TEL: 558 993 010

 

Školní poradenské pracoviště

linka

Na základě vyhlášky č. 197/2016sb. o poskytování služeb ve školách a školských poradenských zařízení pracuje na naší škole od 1. 9. 2016 školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP). Poradenské služby v ŠPP zajišťují výchovný poradce, školní metodik prevence.

ŠPP ve škole zajišťuje poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy.

 

Výchovný poradce: Mgr. Martina Giercuszkiewiczová

·         poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

·         sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření

·         prevenci školní neúspěšnosti

·         kariérové poradenství

·         podporu vzdělávání nadaných žáků

·         péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole

·         sledování, vyhodnocování a řešení výchovně-vzdělávacích obtíží

·         komunikace s poradenskými zařízeními (PPP, SPC)

·         komunikace s PČR, OSPOD a dalšími organizacemi

 

Metodik prevence: Mgr. Radka Hvozdovičová

·         včasnou intervenci při aktuálních problémech jednotlivých žáků a třídních kolektivů

·         prevenci rizikového chování a vyhodnocování účinnosti školních preventivních programů

·         metodickou podporu pedagogickým pracovníkům

·         spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci

·         spolupráci školy se školskými poradenskými zařízeními

 

Na škole je zřízena schránka důvěry.  Metodik prevence i výchovný poradce mají zveřejněny konzultační hodiny, vedou webové stránky.  Na škole aktualizují informační nástěnku (2. patro).