Přípravný kurzu k talentovým zkouškám pro uchazeče o studium na SUŠ Ostrava.

Cena kurzu je při rozsahu 30 vyučovacích hodin stanovena na 1 250,- Kč.

Zájemci o kurz získají přihlášku na dni otevřených dveří (22. 9. a 23. 9. 2017, 8:00-14:00) nebo v tomto odkaze: www.sus-ostrava.cz  a poslat ji mohou buď e-mailem na adresu: info@sus-ostrava.cz, anebo ji v pracovní dny odevzdat osobně na sekretariátu školy na ulici Poděbradova 33, Ostrava. Kurzovné je možno uhradit buď přímo v kanceláři školy, nebo na účet školy vedený u ČS, a.s., Ostrava č. 1645656319/0800, konstantní symbol 558, jako variabilní symbol použijte číslo kurzu z přihlášky.