Preventivní programy 2017/2018

 

 

Preventivní programy 2016/2017

Preventivní program AVE ČeskýTěšín - Školní rok 2016/2017

EDI – emoce do inteligence pro 1. a 2. třídu

 

 

1. A

11. 11. 2016

1 a 2 vyuč. hodina

I. blok – poznáváme 4 emoce, které si zpřístupňujeme prostřednictvím pohybu, barev, hudby, asociací, zvuku. Učíme se vnímat, jak a kde dané emoce cítíme, co s námi dělají, při jakých příležitostech je zažíváme.

 

1. B

11. 11. 2016

3 a 4 vyuč. hodina

2. A

21. 10. 2016

1 a 2 vyuč. hodina

2. B

21. 10. 2016

3 a 4 vyuč. hodina

 

1. A

25. 11. 2016

1 a 2 vyuč. hodina

II. blok – rozšiřujeme o další 4 emoce. Opět se hýbeme, přiřazujeme barvy, asociujeme, hlučíme, čímž přidáváme do našeho emočního repertoáru další pocity.

 

1. B

25. 11. 2016

3 a 4 vyuč. hodina

2. A

16. 11. 2016

1 a 2 vyuč. hodina

2. B

16. 11. 2016

3 a 4 vyuč. hodina

 

1. A

12. 12. 2016

1 a 2 vyuč. hodina

III. blok – známe 8 emocí. Dále je potřeba zjistit, zda je můžeme ovlivnit, dostat je pod kontrolu. Naučit se tedy, jak s emocemi nakládat tak, aby v životě nezpůsobovaly problémy a konflikty.

 

1. B

12. 12. 2016

3 a 4 vyuč. hodina

2. A

2. 12. 2016

1 a 2 vyuč. hodina

2. B

2. 12 2016

3 a 4 vyuč. hodina

 

Každý blok trvá 1,5 hod. (celkem 4,5 hod.)

Po ukončení každého bloku obdrží pedagogové metodikou podporu a materiály s aktivitami směřujícími k prohloubení získaných dovedností

Preventivní program MěP Třinec

Školní rok 2016/2017

Třída

Datum

Čas

Téma

1. A třída

10. 10 2016

10:00

Základní pojmy související s pravidly silničního provozu

Praktická ukázka – křižovatka Starý Třinec

1. B třída

13. 10. 2016

10:00

Základní pojmy související s pravidly silničního provozu

Praktická ukázka – křižovatka Starý Třinec

2. A třída

4. 11.2016

10.00

Základní pravidla chování v určitých situacích

2. B třída

4. 11. 2016

10:55

Základní pravidla chování v určitých situacích

3. třída

13. 12. 2016

10:55

Teorie a praxe v oblasti pravidel silničního provozu

3. třída

3. 5. 2017

10.00

Vliv volnočasových aktivit dětí na prevenci kriminality

4. třída

25.10 2016

10:00

Základní pojmy související s pravidlysilničního provozu - cyklisté

5. třída

30. 1. 2017

10:00

Nástrahy města a přírody

6. A třída

26. 1. 2017

11:50

Sociálně – patologické jevy I.

6. B třída

26. 1. 2017

10:55

Sociálně – patologické jevy I.

7. třída

13. 12. 2016

11.50

Záškoláctví a jiné negativní jevy

8. třída

30. 1. 2017

10:55

Sociálně – patologické jevy II.

9. třída

2. 10. 2016

13:05

Alkohol a drogy v dopravě

9. třída

17. 5. 2017

13:05

Přestupky

 

 

 

 

 

 

Preventivní programy 2015/2016

Preventivní program MěP Třinec

Třída

Datum

Čas

Téma

1. A třída

15.10.2015

8:55

Základní pojmy související s tísňovým voláním

1. A třída

3. 5. 2016

10:00

Základní pojmy související s pravidly silničního provozu

Praktická ukázka – křižovatka Starý Třinec

1. B třída

15.10.2015

10:00

Základní pojmy související s tísňovým voláním

1. B třída

3. 5. 2016

10:00

Základní pojmy související s pravidly silničního provozu

Praktická ukázka – křižovatka Starý Třinec

2. třída

19.10.2015

10.55

Základní pravidla chování v určitých situacích

2. třída

8.1.2016

10:55

Základní pojmy související s pravidly silničního provozu - chodci

3. třída

5.11.2015

10:00

Problematika vztahů mezi dětmi

4. třída

8.1. 2016

10:00

Základní pravidla chování v určitých situacích

5. třída

5.11.2015

8:55

Šikana

6. třída

28.1.2016

11:50

Základní pojmy související s alkoholismem

7. třída

8.4. 2016

11.50

Záškoláctví a jiné negativní jevy

8. A třída

8. 4.2016

12:45

Základní pojmy související s tresty

8. B třída

28.1.2016

12:45

Základní pojmy související se závislostmi

9. třída

19.10.2015

11:50

Alkohol a drogy v dopravě

9. třída

12.4. 2016

13:05

Přestupky

 

 

Preventivní programy 2014/2015

Další plánované preventivní programy, které se na naší škole uskuteční:

16.10. 2014- 5. třída- Facebook jak jej neznáte

20.10.2014- 6, 7AB- Moderní je nekouřit.

(Programy ukutečňuje akreditovaná společnost Acet ve spolupráci s personální agenturou Kapa. Programy jsou zdarma) A čekají nás další!!:-)

V letošním školním roce máme pro žáky prvního a druhého stupně připraveny besedy s MěP na témata:

1.      třída - Základní pojmy související s pravidly silničního provozu (bezpečnost v silničním provozu, bezpečné chování u vozovky, linky tísňového volání …)

2.      třída – Základní pravidla chování v určitých situacích (sám doma, sám na ulici, nebezpečí kontaktu s cizími osobami, bezpečný kontakt se zvířaty…)

3.      třída – Problematika vztahů mezi dětmi ve třídě (povyšování nad spolužáky…jak reagovat na dané situace)

4.      třída – Základní pojmy související s pravidly silničního provozu – cyklisté (cyklisté v silničním provozu, povinné vybavení jízdního kola, křižovatky, pohyb na skateboardech, kolečkových bruslích…)

5.      třída – Šikana (problematika šikany na školách, agresor, oběť, jak se bránit…)

6.      třída – Šikana (druhy šikany, kyberšikana, nebezpečí internetu a mobilních telefonů, jak se bránit…)

7.      třídy – Záškoláctví a jiné negativní jevy (problémy se zákonem, omluvená a neomluvená absence, krádeže, výchovná, ochranná a trestní opatření…)

8.      třída – Základní pojmy související s tresty (co a kdy je trestný čin, účel a druhy trestů, pravomoci strážníků…)

9.      třída – Přestupky (základní pojmy související se zákonem o přestupcích, význam zákona ve společnosti, pojmy přestupek, trestný čin, rozbor nejčastějších přestupků páchaných dětmi a mladistvými…)